Laatste update: 20-11-2020

ANBI

’t Stokperdje heeft de ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst en zijn nog in afwachting van de goedkeuring van deze aanvraag. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat u als donateur van ’t Stokperdje giften mag aftrekken van de belasting. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die u heeft om 't Stokperdje financieel te steunen? Kijk dan hier voor de sponsormogelijkheden.

Een ANBI is verplicht een aantal gegevens te publiceren op de website. Op deze pagina vindt u deze gegevens.

Als downloadbare bijlagen treft u aan:
- ons beleidsplan
- ons secretarieel activiteitenverslag van 2019
- Een overzicht van de financiën treft u hier aan.

Voor onze bestuursleden en hun functies verwijzen we u naar deze pagina. En het ligt voor de hand, maar laten we het toch maar vermelden: onze bestuurders en overige vrijwilligers krijgen voor hun werkzaamheden voor de stichting niet betaald.

De doelstelling van onze stichting luidt: Het stimuleren en het begeleiden van de schooljeugd van de gemeente Zundert en omstreken in de leeftijd van 4 tot 18 jaar bij haar vrijetijdsbesteding. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.